Επιστροφές Προϊόντων

Όροι ανάκλησης/επιστροφής παραγγελιών.

Λόγω του ότι οι παρεχόμενες από το Print-Photos-Online.com υπηρεσίες, ενεργοποιούνται από την επιθυμία του πελάτη να παραγγείλει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, δεν είναι υποχρεωτική ούτε επιβάλλεται στον πελάτη από κανέναν παρά μόνο από δική του εντολή, δεν μπορεί να επιστραφεί καμία παραγγελία. Η επιλογή είναι αποκλειστικά του πελάτη και ο ίδιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραγγελίας. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της παραγγελίας από τον πελάτη, χωρίς να συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος, το Print-Photos-Online.com, θα προβαίνει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να εισπράξει το ακριβές αντίτιμο της παραγγελίας. Οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει από έξτρα χρεώσεις μεταφορικών, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επιστροφή παραγγελίας λόγω λάθους.

Το Print-Photos-Online.com, αποδέχεται την επιστροφή μιας παραγγελίας μόνο στις εξής περιπτώσεις: – Όταν το προϊόν δεν είναι αυτό που ο πελάτης παρήγγειλε στην ιστοσελίδα του Print-Photos-Online.com. Το mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας παρέχει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν, οπότε μπορεί να εξακριβωθεί η περίπτωση λάθους προϊόντος. – Όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή η εκτύπωση είναι προβληματική λόγω λάθους από το Print-Photos-Online.com. Σε αυτές τις 2 ιδιαίτερες περιπτώσεις και μόνο σε αυτές, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Print-Photos-Online.com με mail, μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, αναφέροντας τα ακολούθα:
– τρόπο επικοινωνίας
– mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και
– λόγους επιστροφής.

Εντός 48 ωρών, το Print-Photos-Online.com θα ενημερώσει τον πελάτη για την εγκυρότητα ή όχι της επιστροφής:
– Στην πρώτη περίπτωση, το Print-Photos-Online.com θα ξαναστείλει το σωστό προϊόν (αυτό που είχε ζητηθεί από τον πελάτη).
– Στην δεύτερη περίπτωση, θα ζητηθεί από τον πελάτη να επιστρέψει το προϊόν για την καλύτερη εξέταση των λόγων επιστροφής. Ο πελάτης οφείλει να στείλει μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν ένα αντίγραφο του mail παραπόνων/επιστροφής όπου πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε η ημερομηνία αποστολής. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά το Print-Photos-Online.com.

Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί κάτι από τα παραπάνω ή ξεπεραστούν οι ανωτέρω χρονικοί περίοδοι, το δικαίωμα του πελάτη για επιστροφή παραγγελίας λόγω λάθους, παύει να υφίσταται. Πέρα από όλα τα παραπάνω καμία άλλη επιστροφή δεν γίνεται δεκτή για λόγους όπως:

– Υποκειμενικές κρίσεις (π.χ. διαφορετική αντίληψη χρωμάτων φωτογραφίας). Στην εκτύπωση της φωτογραφίας οι κρίσεις είναι πάντα υποκειμενικές, καθώς ο καθένας έχει διαφορετική αντίληψη των χρωμάτων. Επιστροφές φωτογραφιών είναι αποδεχτές μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης μας στείλει εκ των προτέρων δείγματα φωτογραφιών & το αποτέλεσμα που παραλαμβάνει δεν είναι σαν το πρωτότυπο. Από την στιγμή όμως που δεν μας δίνεται κάποια κατεύθυνση, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σύμφωνα με τη δική μας κρίση & με την διασφάλιση ποιότητας που μας παρέχει το Iso.
– Μη επαρκές – ελαττωματικό αρχείο (αρχείο με πολύ χαμηλή ανάλυση, αρχείο μη ικανό να καλύψει όλη την εκτυπώσιμη επιφάνεια του προϊόντος)
– Λάθη κατά την λήψη της φωτογραφίας (φλουτάρισμα φωτογραφίας, έλλειψη επαρκούς ποιότητας ή ανάλυσης, τεχνικά ή άλλα προβλήματα φωτογραφικής μηχανής).
– Λάθη κατά την αποστολή.
– Λάθη στην επιλογή προϊόντων και ποσότητας από τον πελάτη.